UPRAWNIENIA DŹWIGOWE OPERATORA I KONSERWATORA KURS WARSZAWA

UPRAWNIENIA DŹWIGOWE OPERATORA I KONSERWATORA KURS WARSZAWA
ODK Ergon
Miasto: Warszawa
Był online: 21 kwi 2018
Ogłoszeń sprzedającego: 5

Zamieszczono: 27 lut 2018

Opis towaru przez autora:

Kurs dźwigowego - żurawie wieżowe i szynowe - uprawnienia dźwigowe operatora i konserwatora

Ośrodek ERGON organizuje kurs operatora żurawia wieżowego i szynowego na uprawnienia UDT oraz kurs konserwatora dźwigowego. Zapisy pod nr tel.: (22) 290 29 09 i poprzez stronę WWW: http://kursy-udt.pl

Kurs operatora żurawia (dźwigu) składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Oferujemy dwa rodzaje kursów – kurs operatora żurawia oraz konserwatora żurawi wieżowych.

Kurs operatora żurawia przygotowuje uczestników do egzaminu państwowego, organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego – jego zaliczenie zapewnia uprawnienia na żurawie wieżowe oraz szynowe, które wydawane są bezterminowo.

Warunki uczestnictwa w kursie dźwigowego na uprawnienia na żurawie wieżowe i szynowe (obsługa i konserwacja):

- ukończone 18 lat,

- ukończenie przynajmniej szkoły podstawowej,

- orzeczenie lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych potwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku

Kurs operatora żurawia wieżowego i szynowego na uprawnienia UDT prowadzony jest przez specjalistów, w oparciu o wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego.

DLACZEGO WARTO POSIADAĆ UPRAWNIENIA NA ŻURAWIE WIEŻOWE?

Dźwigi wykorzystywane są dzisiaj na wielu placach budowy, zatem posiadając uprawnienia na dźwigi można cieszyć się sporymi możliwościami na rynku pracy. Uprawnienia na dźwigi umożliwiają wykonywanie obowiązków służbowych w precyzyjny i bezpieczny sposób, a zaświadczenie potwierdzające ich posiadanie jest niezbędnym elementem do podęcia pracy na wybranym stanowisku.

KURS OPERATORA DŹWIGU – CEL SZKOLENIA NA ŻURAWIE WIEŻOWE

Kurs na żurawie wieżowe ma zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu na uprawnienia na żurawie wieżowe. Wykwalifikowana kadra w czasie kursu na żurawie wieżowe dokładnie omówi kwestie dotyczące budowy oraz obsługi żurawi, zatem udział w szkoleniu ułatwi zaliczenie egzaminu, co pozwala uzyskać uprawnienia na dźwigi. Prowadzący kurs na żurawia wytłumaczą również, jak należy zachować się w przypadku awarii sprzętu lub wypadku – wiedza ta pozwoli na bezpieczne posługiwanie się dźwigami. Zajęcia praktyczne przeprowadzane są na sprzęcie spełniającym wymogi UDT, dzięki czemu kursanci mają możliwość dokładnego zapoznania się z wiedzą obowiązującą ich na egzaminie.

Kurs operatora dźwigu – program zajęć kursu na uprawnienia na dźwigi

Program kursu na uprawnienia dźwigowe oparty jest o wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego, dzięki czemu uczestnicy kursu na żurawie wieżowe mogą mieć pewność, że prowadzący zajęcia dokładnie omówią wszystkie zagadnienia niezbędne do zdobycia uprawień na operatora dźwigu.

Kurs na dźwig obejmuje następujące zagadnienia:

- budowa żurawi

- udźwig i grupa natężenia pracy

- pojęcia stateczności urządzenia

- rodzaje UTB

- wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących UTB podlegających dozorowi

- współpraca z hakowym

- mechanizmy i ich budowa

- wyposażenie elektryczne

- zawiesia,

- przepisy BHP

DŹWIGI - RODZAJE MASZYN

Biorąc pod uwagę różnice w podstawowych cechach konstrukcyjnych wyróżniamy żurawie:

- bramowe lub pół-bramowe – pod ich podstawą możliwy jest przejazd różnych pojazdów

- samojezdne wyposażone w wysięgnik – mogą być transportowane na drogach w stanie obciążonym lub nieobciążonym

- kolejowe obrotowe – instalowane na platformach przemieszczających się po torach kolejowych

- pokładowe – przeznaczone są do czynności ładunkowych

- pływające – zamontowane na specjalnym pontonie

- wspornikowe – ich ustrój nośny ma kształt wspornika

- wieżowe – urządzenia obrotowe z wysięgnikiem zamocowanym w górnej części pionowo ustawionej wieży

- masztowe – modele z wysięgnikiem zamocowanym przegubowo na maszcie

KURS OPERATORA ŻURAWIA – KATEGORIE

Uprawnienia do obsługi żurawi przyznawane są w kategorii IIŻ pozwalającej na obsługę żurawi:

- samojezdnych

- przenośnych

- przewoźnych

- stacjonarnych

oraz kategorii IŻ uprawniającej do obsługi żurawi:

- wieżowych

- szynowych

NA CZYM POLEGA EGZAMIN NA OPERATORA DŹWIGU?

Kurs na żurawia (szkolenie dźwigowego) kończy się egzaminem, podczas którego kandydaci na operatorów dźwigów powinni wykazać się znajomością budowy żurawi – jego zaliczenie zapewnia uprawnienia na dźwigi. Ważna jest również znajomość instrukcji eksploatacji urządzeń oraz wytycznych dotyczących ich praktycznej obsługi. W celu zdobycia uprawnień dźwigowego należy znać przepisy BHP pozwalające na bezpieczne przeprowadzanie zleconych prac.

Dźwigi mogą być eksploatowane wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia wydane przez oddział UDT.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE NA UPRAWNIENIA NA DŹWIGI

Kandydaci na kurs na operatora żurawia powinni być pełnoletni oraz posiadać ukończoną przynajmniej szkołę podstawową. W celu rozpoczęcia kursu na żurawia należy również wykonać badania lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do pracy na stanowisku operatora żurawia.

Ośrodek ERGON jest otwarty na propozycje klientów odnośnie miejsc i terminów kursów na operatora dźwigu – nasza kadra stara się sprostać wszelkim oczekiwaniom klientów. Egzamin na uprawnienia na dźwigi przeprowadzany przez państwową komisję Urzędu Dozoru Technicznego organizowany jest przez ośrodek, dzięki czemu klienci nie muszą osobiście zajmować się formalnościami, co jest znacznym udogodnieniem.

Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania kandydatów odnośnie kursu na żurawie wieżowe – dodatkowych informacji można zasięgnąć, dzwoniąc pod numer tel.: (22) 290 29 09

Mapa oraz wskazówki dojazdu znajdują się na stronie : http://kursy-udt.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w kursie na żurawie wieżowe ułatwiającym przygotowanie się do egzaminu UDT – prestiżowe uprawnienia na żurawie wieżowe i szynowe mogą nie tylko zapewnić pracę na wybranym stanowisku, ale też pozwolić na szybki rozwój kariery.

Zapraszamy na profesjonalne szkolenie!