Sprzedam kamień budowlany - OKAZJA! PILNE

Sprzedam kamień budowlany - OKAZJA! PILNE
760 000 zł €177 111 / $201 234
Likwidator AG Korc
Miasto: Warszawa
Był online: 30 lip 2015
Ogłoszeń sprzedającego: 1

Zamieszczono: 30 lip 2015

Opis towaru przez autora:

Likwidator przedsiębiorstwa AG KORC SP.J. w likwidacji z siedzibą w Warszawie ogłasza konkurs oferta na sprzedaż materiałów budowlanych w postaci kamienia, kruszywa, pospółki, inne.

1. Cena wywoławcza materiałów budowlanych wynosi 760.000,00 zł brutto i obejmuje podatek od towarów i usług (23% VAT).

2. Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej do dnia 21 sierpnia 2015 r. do godziny 16.00 na adres: Marcin Krzemiński, likwidator A.G. Korc sp.j. w likwidacji, Al.J.Ch. Szucha 8, piętro II, 00-582 Warszawa.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium wysokości 100.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy przedsiębiorstwa AG KORC Sp.J. najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2015r., przy czym liczy się faktyczny termin wpłaty kwoty w/w wadium na rachunek bankowy.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w siedzibie spółki AG Korc Sp.J. w likwidacji, ul. Farbiarska 69, 02-862 Warszawa, budynek "C", III piętro w dniu 28 sierpnia 2015 r o godzinie 15:15.

5. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta, likwidator zarządza przeprowadzenie licytacji wśród wszystkich obecnych oferentów.

6. Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są poprzez wiadomość Email ( poprzez formularz kontaktowy na stronie) lub w kancelarii likwidatora - al. Szucha 8 II p., 00-582 Warszawa w godz. 9.00 - 17.00, tel: 22 375 73 80

Ze stanem prawnym i faktycznym oferowanych materiałów można zapoznać się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Więcej zdjęć (5):